Tuesday, September 28, 2010

Khasiat Daging Unta

Daging Unta

Daging anak unta adalah lebih harum dan lebih lazat untuk dimakan dan ia men-genyangkan, sama seperti daging kambing biri-biri/kibas. Maka ker-ana itu, tidak hairanlah bahawa pada awalnya Rasulullah sendiri pernah men-gajar apabila seseorang itu selesai memakan daging unta maka hendaklah dia berwuduk.
Unta merupakan haiwan sembelihan yang kedua terpenting selepas kambing
biri-biri/ kibas di kebanyakan Negara Islam yang terletak di sekitar Jazirah
Semenanjung Tanah Arab, Negara-negara Sahara Afrika Utara, Negara-
negara Timur Tengah dan Timur Mandeteranian khususnya untuk dijadi
kan haiwan sembelihan jual beli, sedekah, korban dan aqiqah.

No comments:

Post a Comment